Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Standart Dışı Plaka Muayeneden Geçemeyecek
 
  
 
 
                  DENİZLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
                                  BASIN  BÜLTENİ
 
 
 
 
10.07.2017
Resmi Gazete'de yayımlanan 676 sayılı KHK ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 23'üncü maddesinde değişiklik yapıldı.
Bu değişiklikle Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda plaka takmayan ya da farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapanlara ağır yaptırımlar getirildi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından "Araç Muayenesi Sonucu Belirlenen Eksikliklere İlişkin Kusur Grupları Yönergesi"nin ekinde yer alan Kusurlar Tablosu 1.2.25 maddesine "Plaka Yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun değil" ibaresi eklendi ve işlemin kusur grubu "Ağır kusur" olarak belirlendi.
Yapılan bu düzenlemeyle 3 Temmuz 2017 tarihinden itibaren tescil plakalarının Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen yetkili kuruluş tarafından basılmaması veya standart dışı (APP, kabartma vb.) olması halinde bu araçlar "Ağır kusur" verilerek muayeneden geçemeyecek.
03.07.2017 tarihinden itibaren, araçlarına ağır kusur verilerek muayeneden geçemeyen araç sahiplerinin mağduriyetlerinin önlenmesi ve işlemlerinin hızlandırılması bakımından, taşıt sahiplerine muayene istasyonunca “Plaka Yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun değil” ibaresi eklenerek “Ağır Kusur” verilen “Araç Muayene Raporu”yla, doğrudan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı odalara müracaat edilmesi ve tescil belgesinin de ibraz edilmesi halinde yeni plaka basılacaktır.
Standart dışı plaka kullanımının tespit edilmesi halinde Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 34.maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı ve tekrarı halinde araçların trafikten men edileceği;
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
 
 
  DENİZLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ