Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Kimlik Bildirim Sistemi Değişti
 
  
 
 
                  DENİZLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
                                  BASIN  BÜLTENİ

 

 

 

 

19 NİSAN 2017
                                                          
 KİMLİK BİLDİRİM SİSTEMİ DEĞİŞTİ
                                             
    
22.11.2016 Tarih ve 678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununda yapılan değişikliklerle KİMLİK BİLDİRME KANUNU yeniden düzenlenmiş ve 22 Kasım 2016 günü 29896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
            Kanun gereği; özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri, özel sağlık müesseseleri ve günübirlik kiralanan evlerin sorumlu işleticileri, tüm kayıtlarını bilgisayarda tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar sistemine bağlanmak, mevcut bilgi, belge ve kayıtlarını anlık gönderilebilmesi için 22 OCAK 2017 tarihine kadar süre verilmiş, sistem üzerinden anlık olarak bildirme zorunluluğu getirilmiş olup, bu tür tesisler ile apartların, kullanmış oldukları bilgisayar sistemlerini, genel kolluğun bilgisayar terminallerine bağlamaları gerektiği Kanun kapsamına alınmış olup, bağlamayan ve anlık iletmeyen işyerlerine gerekli idari para cezaları uygulanacaktır.
 
             Günübirlik kiraya verilen evlerle ilgili olarak doğrudan saatlik, günlük, haftalık gibi sürelerle kiralama yapılan yerlerde, ilk etapta ruhsat şartı aranmaksızın, KAZANÇ AMACI ile kiralama faaliyeti yapan tüm geçici kiralamaların bildirilmesi ve özel veya resmi her türlü konaklama yerleri, özel hastaneler ile günübirlik evler de bu kanun kapsamına alınmıştır.
 
Sisteme bağlanmayan tesislere On bin TL, sisteme bağlandıktan sonra anlık veri göndermeyen ( kiralama yapan şahsın kimlik bildirimini yapmayan) veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara ise Beş bin TL. idari para cezası uygulanması öngörülmüş, bu fiillerin tekrarı halinde işletme ruhsatları iptal edileceği hükme bağlanmıştır.
 
Bahse konu Kimlik Bildirme Kanunu ile ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve https://kbs.egm.gov.tr internet adresi üzerinde faaliyet gösterecek olan yeni Kimlik Bildirim Sistemi 18.04.2017 tarihinde aktif hale getirilmiştir.
                                            
İlimiz Polis Sorumluluk bölgesi içerisinde bulunan geçici konaklama Tesislerinin ve Apart işletmecilerinin yeni açılan sistemi kullanabilmeleri için bağlı oldukları Polis Merkezi Amirliklerine kendi kullanmış oldukları internet sağlayıcılarından Statik ( Sabit ) IP numarası aldıktan sonra, şifre işlemleri için kullanılacak olan ve aktif olarak kullanılan e-mail adresleri ile birlikte giderek müracaatta bulunmaları gerekmektedir.
 
            Daha önceden kimlik bildirim sistemine kayıtlı olan tesislerinde 18.04.2017 tarihinde faaliyete geçen ve https://kbs.egm.gov.tr internet adresi üzerinde faaliyet gösterecek olan yeni Kimlik Bildirim Sistemine kayıt olmaları için bağlı bulundukları Polis Merkezi Amirliklerine giderek kayıt olmaları ve yeni sistemi kullanabilmeleri için gerekli şifrelerini temin etmeleri gerekmektedir.
           
Basın ve Kamuoyuna duyurulur.
 
 

 

                                                                         DENİZLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ