Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Kimlik Bildirme Kanunu Duyusu
 
  
 
 
                  DENİZLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
                                  BASIN  BÜLTENİ

 

 

 

 

APARTLAR DA ARTIK

KAYIT ALTINA ALINACAK
 

                                                                                 

22.11.2016 Tarih ve 678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununda yapılan değişikliklerle KİMLİK BİLDİRME KANUNU yeniden düzenlenmiş ve 22 Kasım 2016 günü 29896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
            Kanun gereği; özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri, özel sağlık müesseseleri ve günübirlik kiralanan evlerin sorumlu işleticileri, tüm kayıtlarını bilgisayarda tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar sistemine bağlanmak, mevcut bilgi, belge ve kayıtlarını anlık gönderilebilmesi için 22 OCAK 2017 tarihine kadar süre verilmiş, sistem üzerinden anlık olarak bildirme zorunluluğu getirilmiş olup, bu tür tesisler ile apartların, kullanmış oldukları bilgisayar sistemlerini, genel kolluğun bilgisayar terminallerine bağlamaları gerektiği Kanun kapsamına alınmış olup, bağlamayan ve anlık iletmeyen işyerlerine gerekli idari para Cezaları uygulanacaktır.
 
             Günübirlik kiraya verilen evlerle ilgili olarak doğrudan saatlik, günlük, haftalık gibi sürelerle kiralama yapılan yerlerde, ilk etapta ruhsat şartı aranmaksızın, KAZANÇ AMACI ile kiralama faaliyeti yapan tüm geçici kiralamaların bildirilmesi ve özel veya resmi her türlü konaklama yerleri, özel hastaneler ile günübirlik evler de bu kanun kapsamına alınmıştır.
 
Sisteme bağlanmayan tesislere On bin TL, sisteme bağlandıktan sonra anlık veri göndermeyen ( kiralama yapan şahsın kimlik bildirimini yapmayan) veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara ise Beş bin TL. idari para cezası uygulanması öngörülmüş, bu fiillerin tekrarı halinde işletme ruhsatları iptal edileceği hükme bağlanmıştır.
 
Belirtilen Kimlik Bildirme sistemi ile ilgili olarak işyeri sorumlu veya yetkililerin bağlı bulunduğu kolluk kuvvetlerine ( Jandarma ve Polis Merkezi Amirlikleri) 22 OCAK 2017 tarihine kadar müracaatta bulunmaları, mevcut Kimlik Bildirim sistemi ile ilgili olarak gerekli kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.
 
           
Basın ve Kamuoyuna duyurulur. 02.01.2017            
 
 
 
 
  DENİZLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ